Wijzig het pad van uw klant door doelgericht te handelen op basis van de met ExpressPod verzamelde data. Dit hulpmiddel biedt u eveneens de mogelijkheid de betrokkenheid van uw personeel in real-time te evalueren.

Klantbeleving / Medewerkers inzet

Moeiteloos | Autonoom | Doeltreffend

Enkele kerncijfers:

  • Slechts 4% ontevreden klanten laten van zich horen bij het bedrijf.

  • Er zijn 12 positieve ervaringen nodig om één negatieve ervaring te compenseren.

  • 80% van de bedrijven beweren "superieure" klantenservice aan te bieden, slechts 8% van de klanten gaan hiermee akkoord.

  • Opmerkingen over slechte klantenservice bereiken meer dan dubbel zoveel oren als lof over goede klantenervaring.

  • Bedrijven waarvan de werknemers een hoog niveau van inzet tonen, kunnen klantentrouw met 50% verhogen.

  • 68% van de consumenten zou het kopen van een product of dienst niet overdoen bij niet correct handelen door een medewerker.

Het belang van actief luisteren

Enkel het feit, dat u bekent maakt, dat u aandacht besteed aan de mening van uw klanten en uw medewerkers is van doorslaggevend belang.

Het garanderen van de klantentevredenheid spreekt voor zich, het vergemakkelijkt commerciële transacties en versterkt het merkkapitaal. Wat uw klant drijft en hoe hierop in te spelen is van essentieel belang. Op dezelfde wijze is het belangrijk na te gaan wat medewerkers motiveert (of niet) om zo tot een betere werksfeer en positieve resultaten te komen.

Moeilijkheden en Reactiviteit

​Nog niet zo lang geleden, deden bedrijven beroep op tevredenheidsonderzoeken om de populariteit van hun producten of dienst in de markt te polsen. Via een vragenlijst kon de koper of gebruiker laten weten hoe zijn beleving van de dienst of het product was. Er is vastgesteld dat het aantal personen die reageren op dat type onderzoek drastisch vermindert is. Daarbij zijn de gegevens hierbij opgehaald minder betrouwbaar, gezien deze dateren op het ogenblik van analyse. Waarom deze vermindering? Enerzijds neemt de klant de tijd niet meer om deze vragenlijsten in te vullen, anderzijds wordt er gepeild na de aankoop of na de prestatie van de diensten en bekomt men zo niet het beeld van de klant op het ogenblik van de beslissing tot aankoop. Tenslotte is het soms moeilijk om informatie uit verschillende bronnen permanent af te stemmen en om te zetten in een duurzame, bruikbare en samenhangende verbetering.

Wat heeft u nodig ?

​U heeft een middel nodig om uw klanten en / of medewerkers moeiteloos hun mening te laten ventileren. Een middel dat alles kwantificeert en in kaart brengt, zodat u, dag na dag, kan reageren op de ideeën die bij hen leven. Daar kan OMBEA Insights u helpen, volg deze link voor meer informatie over dit product.

© 2016 door Altern'active Systems sarl.

  • LinkedIn App Icône
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • sans-titre.png