top of page

Gebruik van een interactief stemsysteem voor algemene vergaderingen of aandeelhouders vergaderingen


Voordelen van het systeem

Het gebruik van een interactief stemsysteem heeft aanzienlijke voordelen:

  • Reacties die in realtime zijn vastgelegd, kunnen direct worden bekeken en gebruikt.

  • In tegenstelling tot de openbare stemming, kan de kiezer niet worden beïnvloed door anderen en kan hij zijn mening geven zonder beperkingen of druk.

  • Het is mogelijk om anoniem te stemmen zonder een vervelende telling uit te voeren.

  • Het systeem is uiterst eenvoudig te gebruiken, vereist geen moeilijke installatie, moeizaam beheer of omvangrijke apparatuur.

Specifieke functies van OMBEA

Naast de standaardfuncties die door ons stemsysteem worden aangeboden (multiple choice vragen, multiple-response vragen, vergelijking, enz.), heeft de OMBEA Response-software enkele zeer specifieke en interessante functionaliteiten voor gebruik tijdens een algemene of aandeelhouders vergaderingen. Hieronder vindt u een overzicht van deze geavanceerde functies, wat ze voor u kunnen doen en hoe u ze kunt gebruiken.

Aanwezigheden

Met een aanwezigheidsdia kunt u de aanwezigen tellen aan het begin van de sessie (of op elk gewenst moment tijdens de sessie). Een rapport kan onmiddellijk of na de sessie worden gegenereerd met vermelding van de aanwezigen en afwezigen (met alle informatie in de deelnemerslijst (naam, voornaam, enz.), de datum en tijd van de stemming).

Weging van stemmen

Normaal wordt de stem van elke deelnemer beschouwd als een enkel antwoord. Tijdens een aandeelhoudersvergadering kunnen verschillende deelnemers echter verschillende stemgewichten hebben, afhankelijk van hun aantal aandelen of hun aantal bestuurders. U wilt bijvoorbeeld dat een deelnemer met 80 acties '80' bijdraagt aan de berekening van de stemmen.

Hoe het concreet te doen: maak een lijst met deelnemers in het venster Participant Settings in het tabblad OMBEA Response. Klik vervolgens op Add Column en kies de optie Voting Wight. U kunt vervolgens een stemgewicht toekennen aan elk van uw deelnemers (meer informatie over het maken van lijsten met nominatieve deelnemers op pagina 18 van onze gebruikershandleiding)

Dus in plaats van het aantal stemmen weer te geven, geeft het systeem het totale aantal of percentage (naar keuze) van acties of aandelen weer voor de verschillende antwoordopties waarmee u gemakkelijk kunt zien of de resolutie die gestemd geweest is, de eenvoudige meerderheid heeft behaald.

Onthouding / afwezigheid

Normaal worden alleen de stemmen die actief zijn geformuleerd door de deelnemers weergegeven via interactieve grafische afbeeldingen. Bij een Algemene Vergadering wilt u misschien dat de stemmen van de deelnemers die zich niet uitspreken of afwezig zijn als "Onthouding" worden weergegeven.


Hoe het concreet te doen: wijzig de If no response parameter in de sectie Vote van het venster Properties in het tabblad OMBEA Response. Als uw antwoordopties als volgend zijn: 1. Voor, 2. Tegen, 3. Onthouden / Afwezig – zal de waarde van de parameter If no response 3 / C moet zijn.

Het systeem kan alleen onthouding automatisch toewijzen voor deelnemers die eerder hebben gestemd of die zijn toegevoegd aan de deelnemerslijst. Om deze optie perfect te laten werken, moet u al uw vertegenwoordigers toevoegen aan de lijst met deelnemers met hun mogelijke stemgewicht.

Met deze functie kunt u eenvoudig zien of de gestemde resolutie een absolute meerderheid of unanimiteit heeft verkregen, op dezelfde manier als voor een eenvoudige meerderheid, kan het totaal aantal aandelen op het scherm wordt weergegeven voor elke antwoordoptie (inclusief het percentage of het aantal onthoudingen, waaronder afwezige vertegenwoordigers).

Percentagenoemer

OMBEA Response berekent meestal de percentages die zijn opgenomen in de interactieve grafieken in verhouding tot het aantal deelnemers dat heeft gestemd. Het totaal van de percentages bedraagt daarom altijd 100%. Als u bijvoorbeeld 50 stemmen verzamelt, heeft elke stem een waarde van 2%.

In sommige omstandigheden kan het handig zijn om deze eigenschap te wijzigen. U hebt bijvoorbeeld 250 aandeelhouders, maar er zijn er maar 25 aanwezig. U kunt het totale aantal stemmen instellen op slechts 10% om dit weer te geven.


Hoe het concreet te doen: het veranderen van de percentagenoemer en de waarde van de percentagenoemer in de sectie Chart Formatting van het venster Properties van de tab OMBEA Response. In ons voorbeeld hierboven, moet de waarde van de percentagenoemer oplopen tot 250.

Aandeelhoudersrapport

Na uw vergadering, kan het systeem een specifiek rapport genereren, genaamd Share Holder Meeting Report met informatie over de deelnemers, hun stem en hun stemgewicht. Het rapport geeft ook aan wanneer een deelnemer actief heeft gestemd of als de stemming zelf werd toegewezen.


U vindt deze rapport terug in Generate Reports op het tabblad OMBEA Response.

Het is mogelijk om rapporten te genereren tijdens de diavoorstelling, indien je een verslag wenst na elke beslissing. Om dit te doen, moet je het venster Generate Reports openhouden gedurende de presentatie.

Aarzel niet om ons te contacteren om het mogelijke gebruik van stemhandsets te bespreken tijdens uw volgende vergadering! Ons team adviseert en ondersteunt u graag. Ons systeem is zowel te koop (regelmatig gebruik) als te huur (incidenteel gebruik) aangeboden.

8 vues0 commentaire

Comments


bottom of page