top of page

Soorten vragen die worden gebruikt in het onderwijs


In dit artikel geven we een overzicht van de verschillende soorten vragen die gebruikt kunnen worden in het onderwijs of in opleidingen met het OMBEA stemsysteem.
HERINNERENDE VRAGEN

Vragen die de leerlingen krijgen om relevante feiten, concepten of methoden van het leren te onthouden. Vaak gebruikt om erachter te komen of studenten hun huiswerk hebben gedaan of belangrijke feiten uit het hoofd hebben geleerd, of om het onthouden van belangrijke elementen uit eerdere lessen te testen.

BEGRIPSVRAGEN

Deze vragen meer aandacht voor de studenten dan vragen over herinnering. Antwoordalternatieven zijn gebaseerd op veelvoorkomende conceptuele misverstanden, waardoor de opleider de kans krijgt om deze misvattingen te identificeren en uit te leggen. Voorbeelden van begripsvragen: vragen aan leerlingen om een ​​reeks voorbeelden te classificeren, om kenmerken te identificeren die overeenkomen met een concept, om de beste definitie van een concept te selecteren, of om te kiezen tussen een reeks interpretaties van een bevestiging.

TOEPASSINGSVRAGEN

Dit type vraag vereist dat studenten hun kennis en begrip van specifieke situaties en contexten toe te passen. Toepassingsvragen vragen studenten om een ​​oordeel te vellen over een bepaald scenario, om de inhoud van de lessen toe te passen in een echte context, om procedures en methoden toe te passen of om de resultaten van een experiment te voorspellen.

ANALYSE VRAGEN

Voor dit type vraag moeten studenten de relaties tussen de verschillende concepten analyseren of resultaten beoordelen op basis van een reeks criteria. Deze vragen hebben over het algemeen de vorm "selecteer het beste antwoord", met een aantal alternatieve antwoorden op basis van gerechtvaardigd bewijs. De redenering en argumenten achter het door een student gekozen antwoord wegen zwaarder dan het antwoord zelf. Dit kan een goede manier zijn om studenten voor te bereiden voordat ze deelnemen aan een klassengesprek.

WAARDERINGSVRAGEN

Met deze vragen kunnen studenten hun mening, ervaring of demografische informatie delen. Er zijn geen goede of foute antwoorden op dit type vraag. Door u te helpen de opvattingen van uw leerlingen beter te begrijpen, kunnen deze vragen zowel de leraar als de leerlingen helpen om een ​​reeks perspectieven beter te begrijpen. Deze vragen kunnen vaak tot levendige discussies leiden, vooral wanneer ze een ethische, juridische of morele kwestie raken. Studenten kunnen deze vragen gebruiken om hun eigen persoonlijke ervaringen te verankeren in de abstracte cursusinhoud. Onze stemsystemen bieden een niveau van anonimiteit aan dat vaak essentieel is voor het stellen van dergelijke vragen.

ALGEMENE VRAGEN

Deze vragen zijn bedoeld om de docent feedback te geven over hoe studenten omgaan met het leerproces. Om bijvoorbeeld een overzicht te krijgen van de voortgang van de student, kan de docent de studenten vragen of ze een week voor de deadline van het project met een project zijn begonnen. Door studenten te vragen hoelang een huiswerkopdracht heeft geduurd, kan de trainer waardevol inzicht krijgen in de moeilijkheidsgraad die ze ervaren. Technologie kan ook worden gebruikt om het begrip van het cursusbeleid van studenten te testen of om hen te herinneren aan advies en richtlijnen die op de eerste lesdag werden gegeven. Deze vragen kunnen in de loop van de tijd vaak worden gesteld en niet alleen aan het einde van de cursus.

KLASERVARING

Stemsystemen lenen zich gemakkelijk voor het verzamelen van realtime studentgegevens tijdens de les. Bijvoorbeeld, bij psychologiestudenten kunnen gegevens die tijdens een les van studenten zijn verzameld, worden gebruikt om conclusies te trekken over sociaal gedrag. Het in realtime verzamelen en analyseren van deze gegevens creëert een gevoel van directheid en de relevantie van dergelijke ervaringen.

293 vues0 commentaire

Commenti


bottom of page